Tietosuojaseloste

REKISTERINPITÄJÄ

Luokse Design | Y-tunnus: 3203259-2 (”rekisterinpitäjä”)

Kottaraistie 6a B, 00730 Helsinki

Yhteydenotot: mail@luoksedesign.fi

TIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA PERUSTEET

Tallennamme ja käsittelemme nimi- ja yhteystietojasi kanssasi tekemämme tilaussopimuksen hoitamiseksi (verkkokaupasta tilaamiesi tuotteiden osto ja toimitus).

Tallennamme ja käsittelemme tietojasi tilauksiin liittyvän asiakaskommunikaation ja -palvelun hoitamiseksi.

Tallennamme ja käsittelemme tietojasi markkinointitarkoituksessa, mikäli se on mahdollista asiakkuuteen liittyvän oikeutetun edun perusteella. Sinulla on koska vain oikeus ilmoittaa, ettet halua vastaanottaa markkinointia.

Luokse Design voi käyttää verkkosivustolla myös evästetietoja (cookies), jotka ovat olennaisia verkkosivuston ja verkkokaupan tilauspalveluiden toiminnan kannalta. Evästeiden avulla saamme myös yleisiä tietoja muun muassa verkkokauppamme käytöstä, kävijämääristä ja muista verkkokauppamme käyttämisen tietojäljistä, joita voimme hyödyntää palveluiden parantamiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden toimimisen omilla selainasetuksillaan. Evästeiden toiminnan estäessään käyttäjä hyväksyy, etteivät esimerkiksi verkkosivuston kaikki toiminnot tai ominaisuudet (kuten verkkokaupan ostoskoritoiminto) mahdollisesti ole käyttäjän käytettävissä.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Keräämme tietoja vain verkkokaupan asiakkailta itseltään. Keräämme ja tallennamme vain välttämättömät henkilötiedot, kuten nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Verkkokaupasta tehtävien tilausten maksutiedot tallentuvat suoraan Paytrail Oyj:n (y-tunnus 2122839-7) tietoturvallisiin järjestelmiin. Verkkokauppa saa tiedon Paytrail Oyj:ltä hyväksytystä maksusta, mutta muita maksutietoja ei meille toimiteta. Myöskään maksukorttien tietoja ei tallennu verkkokauppaamme. Paytrail-maksunvälityspalvelu välittää maksusi meille. Maksuihin liittyen voit lukea Paytrail Oyj:n tietosuojaselosteen täältä: https://www.paytrail.com/tietosuojaselosteet

Verkkokaupassamme on linkit Facebook- ja Instragram tileillemme. Jos käyttäjä on kirjautuneena sosiaaliseen mediaan ja napsauttaa kuvaketta, saattaa käyttäjän sosiaalisen median käyttäjätilille tallentua tieto, että käyttäjä on käynyt rekisterinpitäjän verkkosivustolla. Luokse Design verkkokaupan tarjoajana ei saa tietoonsa asiakkaistaan välitettyjen tietojen sisältöä tai sitä, miten sosiaalisen median palvelujen tarjoajat näitä tietoja käyttävät. Lisätietoa siitä, mitä tietoja linkkien kautta kullekin palvelulle välittyy, käyttäjä saa kunkin palvelun tietosuojaehdoista erikseen.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeen määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Esimerkiksi sopimuksia säilytämme 6 vuotta, ellei muualla laissa säädetä toisin.

TIETOJEN SUOJAAMINEN, LUOVUTUS JA SIIRROT

Käsittelemämme henkilötiedot tallennetaan suojattuihin järjestelmiin. Näihin järjestelmiin on vain rajatuilla henkilöillä pääsy käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Voimme luovuttaa henkilötietoja lainsäädännön velvoittaessa mm. viranomaisille. Lisäksi mahdollisen yritysjärjestelyn yhteydessä voimme luovuttaa tietoja yritysjärjestelyyn liittyvälle taholle.

Käytämme alihankkijoita ja palveluntarjoajia henkilötietojen käsittelyssä muun muassa tilausten tuottamisessa sekä lähettämisessä ja järjestelmiemme teknisessä ylläpidossa. Luovutamme tietoja tällaisille yhteistyökumppaneillemme käytettäväksi vain määrittelemiimme käyttötarkoituksiin ja lisäksi velvoitamme yhteistyökumppanimme sopimusjärjestelyin huolehtimaan riittävästä tietoturvan tasosta sekä muutoinkin voimassa olevan tietosuojalainsäädännön noudattamisesta. Säilytämme henkilötietoja Euroopan talousalueella (ETA).

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on erilaisia oikeuksia liittyen henkilötietoihinsa. Pyydämme lähettämään rekisteröidyn oikeuksia koskevat kysymykset ja pyynnöt sähköpostiosoitteeseemme.

Rekisteröidyllä on muun muassa pääsy tietoihinsa tietyin rajoituksin, oikeus saada rekisterissämme olevat virheet korjatuiksi, rajoitettu oikeus saada henkilötiedot poistetuiksi sekä oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä. Rekisteröidyllä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus, oikeus kieltäytyä vastaanottamasta markkinointia sekä joissakin tilanteissa oikeus saada tietosi siirretyksi itselleen tai kolmannelle osapuolelle.

Ensisijaisesti yritämme ratkaista pyynnöt ja ongelmat osapuolten välisin keskusteluin. Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle (www.tietosuoja.fi).

TIETOSUOJASELOSTEEN MUUTTAMINEN

Luokse Design saattaa päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta tarvittaessa.

Löydät aina ajantasaisen tietosuojaselosteen verkkosivuiltamme: www.luoksedesign.f/privacy-policy

Tämä seloste on päivitetty 27.10.2021.